GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Gmina Błonie od 12 lat czynnie uczestniczy w kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT), corocznie w dniach 16-22 września

   

  Tematem przewodnim zeszłorocznej edycji było hasło „Chodź z nami! Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy.”

  W czasie ETZT w gminnych placówkach oświatowych odbyły się zajęcia mające na celu promowanie wybierania aktywnych sposobów poruszania się lub łączenia chodzenia pieszo i jazdy na rowerze. Celem kampanii jest promocja zrównoważonego transportu oraz zmian zachowań kierowców dotycząca rezygnacji z korzystania z samochodów osobowych na krótkich dystansach, czyli oszczędność pieniędzy i czasu, poprawa bezpieczeństwa na drogach. Chodzenie pieszo i  jazda  na rowerze dają, oprócz przyjemności, brak emisji dwutlenku węgla, czyli pozytywny wpływ na środowisko i zdrowie.

  Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych zeszłoroczna edycja przyniosła kolejny rekord - czwarte miejsce Polski wśród państw europejskich biorących udział w ETZT 2019. Na stronie www.mobilityweek.eu udział zarejestrowały 202 miasta, gminy i powiaty, a dodatkowo zrealizowano również 51 tzw. mobility actions, czyli działań promujących zrównoważoną mobilność.

  W dniu 29 stycznia br. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury podsumowująca realizację europejskiej polityki transportowej w Polsce, w trakcie której zostały wręczone na ręce lokalnych koordynatorów dyplomy za uczestnictwo poszczególnych miast i gmin w ETZT. W trakcie konferencji ogłoszono również wyniki drugiej edycji konkursu Ministra Infrastruktury „Polskie Nagrody ETZT" oraz zaprezentowano opracowany i opublikowany przez resort infrastruktury raport z przebiegu ETZT 2019 w Polsce.

         Koordynator lokalny

  Agnieszka Osówniak insp. ds. OŚ UM Błonie

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.